Czas do szkoły siedmiolatku.

Każdy z nas raczej mile pamięta swoje pierwsze w życiu wyjście do szkoły: odświętne ubranie biało granatowe, wielkie oczekiwanie, gwar dzieci w budynku szkoły, jakieś przemówienia ale przede wszystkim obecność wspólna rodziców w wielkim gronie pierwszoklasistów, nauczycieli wspólnie zgromadzonych na sali gimnastycznej budynku szkolnego, z czasem taki obraz zostanie miłym i sentymentalnym wspomnieniem Wyczytywanie nazwisk przez dyrekcje i przemarsz z wychowawcą do klasy. Do pierwszego wyjścia dziecka do szkoły warto przygotować się wcześniej. Pierwsze dni, gdy siedmiolatek zostaje uczniem są bardzo ważne, od nich bowiem zależy, czy dziecko później chętnie będzie chodziło do szkoły oraz czy ją polubi. Pozytywne nastawienie, do pójścia do szkoły należy w dziecku próbować wyrobić już nieco wcześniej niż w ostatnim tygodniu wakacji. Powiedzmy dziecku, iż jest to miejsce nie tylko atrakcyjne, bo pozna nowych kolegów i koleżanki, że dowie się wielu nowych, ciekawych rzeczy. By odgonić obawy, porównajmy do pobytu w przedszkolu, ale powiedzmy o tym, że czas w szkole podzielony jest zajęciami, które rozpoczyna i kończy czas dzwonka. Opowiedzmy dziecku jak wyglądy dają zajęcia, przerwy, zajęcia sportowe, wycieczki i wyjścia klasowe. Wybierzmy się z dzieckiem wspólnie na zakupy przyborów szkolnych, łatwiej będzie mu zaakceptować szkołę, gdy samo od początku będzie kimś ważnym i będzie mogło podjąć decyzję jakie przybory może sobie wybrać.