Jak pracować z uzdolnionym przedszkolakiem?

Dziecko uzdolnione posiada szereg cech, które wyróżniają go wśród rówieśników. Jest więc bardzo spostrzegawcze, szybko zapamiętuje, prawidłowo kojarzy i rozumuje, umie skupić uwagę przez dłuższy czas na danym zadaniu, posiada bujną wyobraźnię. Przedszkole dba o takich podopiecznych wdrażając odpowiednie programy.

Program pracy z dzieckiem zdolnym zakłada wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Celem programu jest wczesne rozpoznanie uzdolnień, wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą oraz utrwalanie pozytywnej motywacji do nauki. Szczególną uwagę poświęca się również kształtowaniu u przedszkolaka wiary we własne możliwości i harmonijnemu rozwojowi osobowości.

Praca z dzieckiem uzdolnionym jest pracą szczególną – zakłada ona nie tylko dodatkowe zainteresowanie ze strony nauczyciela, ale również dobór odpowiednich metod. By przedsięwzięcie przyniosło zakładane skutki, przedszkolakom uzdolnionym przydziela się trudniejsze zadania do rozwiązywania podczas pracy zbiorowej i indywidualnej, nie unika się stawiania pytań problemowych, stopniowo zwiększa się wymagania, przydziela się dodatkowe role, które mają mobilizować do podjęcia wysiłku intelektualnego.

Szczególne umiejętności warto rozwijać już od przedszkola. Zdolności takie objawią się w dzieciństwie mnogością dyplomów potwierdzających uczestnictwo w przeróżnych konkursach, a w przyszłości, kto wie, może nawet nagrodą wagi państwowej?

Dodaj komentarz