MDS, czyli Metoda Dobrego Startu w przedszkolu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez przez francuską fizjoterapeutkę o imieniu Thea Bugnet. Do polskich warunków została zaadaptowana przez Martę Bogdanowicz. Metoda nadaje się do stosowania w takich instytucjach jak przedszkola i szkoły. Na czym polega Dobry Start?

MDS rozwija funkcje językowe, spostrzeżeniowe: wzrokowe, dotykowe, słuchowe, motoryczne oraz właściwą współpracę między nimi. Dziecko uczy się orientacji czasowo- przestrzennej, dzięki czemu coraz bardziej świadomie organizuje swoje ruchy.

Ćwiczenia w tej metodzie podzielone są na trzy części: zajęcia wprowadzające, zajęcia właściwe oraz zajęcia końcowe. Zajęcia wprowadzające skupiają się na doskonaleniu umiejętności koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej oraz pracy z ciałem. Dzieci uczą się więc nazw poszczególnych części ciała i odróżniają stronę lewą od prawej. Zajęcia właściwe zawierają trzy rodzaje ćwiczeń: ruchowe, ruchowo – słuchowe, ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Ćwiczenia te, prowadzone w formie zabawy ( np. rytmiczne uderzanie w instrumenty z jednoczesnym śpiewaniem piosenki lub odwzorowanie znaków graficznych ) usprawniają motorykę przedszkolaka. Na zajęcia końcowe składają się ćwiczenia relaksacyjne (np. otrzepywanie ciała) lub logopedyczne.

Metoda Dobrego Startu nie tylko wspomaga ogólny rozwój, ale też sprawdza się jako metoda o charakterze diagnostycznym, dlatego tak bardzo istotne jest, by przedszkole, które wybierzemy dla swojego dziecka wdrażało MDS do programów pracy z przedszkolakami.

Dodaj komentarz