Program terapeutyczny w przedszkolu

W ciągu kilku pierwszych lat życia rozwój młodego człowieka następuje najszybciej. Kilkuletnie dziecko niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę z nieprawidłowości rozwojowych, bez wątpienia powinni za to w porę dostrzec je rodzice. Na pomoc przychodzi również placówka edukacyjna: przedszkola mają opracowane specjalne programy terapeutyczne.

Celem takiej terapii jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju przedszkolaka, a więc jego funkcji ruchowych, słuchowych i wzrokowych. Mówiąc o rozwoju, rozumie się przez to nie tylko wyrównywanie poziomu funkcji poznawczych, ale zwraca się również uwagę na rozwijanie umiejętności komunikowania się i integrowania z grupą oraz budzenie wrażliwości estetycznej.

Podczas pracy z dzieckiem stosuje się zabawy i metody, które angażują jak najwięcej zmysłów. Stosuje się więc zabawy naśladowcze, wyklaskiwanie różnych rytmów, zagadki, lepienie z plasteliny, rysowanie szlaczków, nawlekanie koralików, kreślenie figur w powietrzu czy ćwiczenia równoważne ( np. chodzenie po ławeczce). Bardzo ważne jest, by tempo programu terapeutycznego oraz poziom trudności zadań do zrealizowania był dostosowany do tempa pracy i umiejętności dziecka, dlatego stosuje się technikę „małych kroków”.

Przedszkole jest instytucją, która, dzięki szybkiemu wykryciu nieprawidłowości rozwojowym, może przeciwdziałać ich pogłębieniu się. Aby jednak programy terapeutyczne mogły przynieść zamierzony efekt, bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, którzy obserwują dziecko gdy przebywa poza placówką. Bez tego niemożliwe jest dostosowanie programu do aktualnych potrzeb dziecka.

Dodaj komentarz