Programy edukacyjne

Każda placówka dla kilkulatków stosuje pewne programy edukacyjne i metody wychowawcze. Metoda Weroniki Sherborne jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod w naszym kraju. Dlaczego przedszkola tak często ją stosują i w czym tkwi jej fenomen?

Metoda Ruchu Rozwijającego opiera się na pracy z ciałem. Zakłada, że głównym czynnikiem stymulującym lub kompensującym braki w rozwoju jest ruch, który odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony ma działanie terapeutyczne. Program zawiera zestaw ćwiczeń, które prowadzą do poznania własnego ciała, a także pomagają zdobyć pewność siebie oraz nawiązać kontakty z innymi dziećmi.

Zajęcia powinny każdorazowo rozpocząć się od powitania (np. ręką, nogą, kolanem). Później wprowadza się ćwiczenia, które mają na celu zdobycie większej świadomości ciała ( np. marsz i bieg z wysokim unoszeniem kolan, marsz na sztywnych nogach, robienie zabawnych min, mrużenie oczu). Kolejnym punktem programu są zajęcia, które wymagają nawiązania kontaktu z grupą rówieśników ( np. jedno dziecko zamyka oczy, drugie prowadzi je po całej sali). Na sam koniec zaś wprowadza się ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające. Należy pamiętać o tym, że udział dziecka w zajęciach powinien być dobrowolny. Osoba dorosła, która przeprowadza ćwiczenia powinna nawiązać kontakt wzrokowy z każdym dzieckiem, nie krytykować podopiecznego, tylko chwalić go za każde nowe osiągnięcie i trud jaki wkłada w wykonanie ćwiczeń.

Przedszkole, które troszczy się o rozwój fizyczny dziecka używając metody Weroniki Sherborne, podejmuje jednocześnie działania, które mają na celu dbanie o wszechstronne zdrowie dziecka – fizyczne i psychiczne.

Dodaj komentarz